(По материали от https://www.tourism-review.com/spanish-economy-boosted-by-tourism-news10600)

 

Според Националния статистически институт на Испания приносът на туристически отрасъл през последното десетилетие е основният сегмент, който поддържа испанската икономика по време на икономическата рецесия и нейното последващо възстановяване.

Според данните, от 2010 г. насам има истински подем в испанския туристически сектор, както и в икономиката на страната като цяло. В този смисъл „брутния вътрешен продукт (БВП), свързан с туризма“, достигна 125,529 милиона евро през 2016 г., което представлява 11,2% от испанската икономика.

Този ефект свързан с туризма, оказва влияние върху сектора на заетостта, най-вече в хотелиерството, но и в други близки търговски дейности. Нарастването на търсенето на услуги в туризма, води до увеличаване на временната и сезонната заетост.

Има отбелязан и нов рекорд, Испания отчита близо 82 милиона международни посетители, което превишава всички години до сега.  Това е повече в сравнение с известните дестинации като Турция, Египет или Тунис, загубили около 15 милиона туристи през 2016 г., но успели да привлекат през 2017 г. 8,5 милиона пътници повече от предходното лято.

За 2018 година се прогнозира ръст от 3.3% на туристическия БВП, макар, че този ръст е по-слаб спрямо 2016 и 2017 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) публикува доклад, озаглавен „Туристически тенденции и политики 2018“, който подчертава решаващата и важна роля на туристическите дейности в Испания.

Според OECD, през 2018 година ще има намаляване на дела на туристическия отрасъл до 11,1%, което е под оценките на INE. Този процент обаче далеч надхвърля този на други 32 държави, като Португалия, която се нарежда на второ място с 9,2% принос към БВП и Мексико на трето място с 8,6%.

В същото време двете водещи страни по света, по брой на туристите, Франция и САЩ, имат по-малък принос на туристическия сектор за икономиката, съответно само със 7,1% и 2,7%, което отчасти се обяснява с по-големия размер на техния БВП , както и защото икономиките им са много по-разнообразни от испанските и инженерството, производството, финансите и технологичният сектор са далеч по- популярни.

Leave a Reply